ANGLOJĘZYCZNE PRZEDSTAWIENIE Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY ”POSKROMIENIE ZŁOŚNIKA” NA PODSTAWIE TWÓRCZOŚCI WILLIAMA SZEKSPIRA

W projekcie brała udział młodzież technikum z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz przedstawiciele wszystkich szkół kształcenia średniego w Wieluniu. Sztuka „Poskromienie złośnika”, stworzona na podstawie „Poskromienia złośnicy” Williama Szekspira, ciekawie przedstawia problemy młodych ludzi. Przedstawienie, charakteryzujące się energiczną oprawą muzyczną i zawierające współczesny wątek sportowy o dużym oddziaływaniu na emocje publiczności, stanowi okazję do formułowania uniwersalnych pytań dotyczących moralności, prawdy i miłości; pytań, których istota jest ta sama bez względu na to, w jakim języku je zadajemy.

Projekt, angażujący młodzież będącą na bardzo różnym poziomie językowym, poszerzył umiejętności językowe uczestników, a także ich wiedzę o teatrze i literaturze, w szczególności o klasyce dramatu. Poza wzrostem znajomości słownictwa z języka angielskiego kształtował i wydobywał talenty aktorskie oraz promował talenty muzyczne (udział młodych muzyków w przedstawieniu: gra na klarnecie, fortepianie i na żywo śpiewane piosenki), wzmacniał pewność siebie występujących uczniów, poszerzał ich umiejętności językowe oraz społeczne, pogłębiał integrację młodzieży i nauczycieli, a także promował innowacyjne sposoby nauczania.

Zrealizowana inicjatywa zakładała przede wszystkim integrację środowiska, czynny udział młodzieży w kształtowaniu kultury oraz rozwijanie talentów poprzez edukację i zabawę. Jego innowacyjność polega głównie na szerokim uczestnictwie uczniów o bardzo różnym poziomie językowym w zajęciach o dużym stopniu trudności, wymagających skupienia i zaangażowania. Młodzi ludzie, którzy wzięli udział w działaniach projektowych to uczniowie technikum, często dojeżdżający do szkoły z terenów wiejskich. Zaangażowanie młodzieży w anglojęzyczny teatr nie obejmuje zatem tylko liceum i mieszkańców samego miasta.

Do grona partnerów przedsięwzięcia należą: Miejska Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu oraz organizatorzy przeglądu teatralnego Mistrzowie Wyobraźni działający w kooperacji z Wieluńskim Domem Kultury.

O projekcie szeroko informowały lokalne media. Przedstawienie zostało nagrane przez Wieluńską Telewizję Kablową i było transmitowane. Materiał z licznych spektakli opracowano i następnie rozpowszechniano w formie cyfrowej. Informacje na temat przedstawienia były zamieszczane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1, fanpage’u ZS1 oraz Językach Obcych ZS1.