Jury

Wnioski ELL oceniane są przez doświadczonych metodyków i ekspertów. W każdej edycji konkursu skład jury ulega częściowym zmianom. Poniżej prezentujemy krótkie informacje biograficzne członków jury w roku 2019.

prof. zw. dr hab. Hanna KomorowskaPrzewodnicząca Jury, Uniwersytet SWPS

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska

Przewodnicząca Jury, Uniwersytet SWPS

Wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskim delegatem w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez UE Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką “European Portfolio for Student Teachers of Languages” i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.

dr Grażyna CzetwertyńskaThe Kościuszko Foundation Poland

dr Grażyna Czetwertyńska

The Kościuszko Foundation Poland

Prezes The Kościuszko Foundation Poland, która między innymi prowadzi program Teaching English in Poland. Kształci studentów na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej – prowadziła badania na temat metod oceniania i nauczania w Boston College w USA. Kierowała Laboratorium Edukacyjnym Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW, była dyrektorką programu Szkoła z klasą i zajmowała się ocenianiem kształtującym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, należała do zespołu krajowego w badaniu PISA. Wieloletnia jurorka European Language Label. Autorka koncepcji internetowego podręcznika do nauki języka polskiego dla uczniów polskich za granicą Włącz Polskę, programów i podręczników oraz publikacji na temat metod nauczania i oceniania, w tym dotyczących pracy z uczniami i studentami uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej.

dr Marcin SmolikCentralna Komisja Egzaminacyjna

dr Marcin Smolik

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2000 r. zatrudniony był na stanowisku asystenta, a od 2008 r. adiunkta w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego UMCS. Od maja 2012 r. do grudnia 2013 r. pełnił w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej funkcję kierownika Wydziału Sprawdzianu i Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego, a od grudnia 2013 r. jest dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Główne zainteresowania badawcze to pomiar umiejętności mówienia w języku angielskim, zrównywanie wyników egzaminów, wykorzystanie ilościowych i jakościowych metod badawczych w językoznawstwie stosowanym.

dr hab. Małgorzata Pamuła-BehrensUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, romanistka, specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych. Zainteresowania badawcze: bilingwizm, edukacja dzieci migrantów, autonomia i indywidualizacja procesu uczenia, doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych i nauczanie zdalne. Kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego portfolio językowego dla dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym. Od wielu lat czynni uczestniczy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

Maria BołtruszkoMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Maria Bołtruszko

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wieloletni pracownik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualnie w Departamencie Innowacji i Rozwoju zajmuje się tematyką Procesu Bolońskiego oraz koordynuje działania dot. wdrażania Programu Erasmus+. Ma w swoich kompetencjach sprawy kształcenia językowego. Porozumiewa się w kilku językach. Lubi muzykę i kontakty międzyludzkie.

Sandrine JacquesL'atelier de francais

Sandrine Jacques

L'atelier de francais

Francuzka urodzona na północy Francji w Lille, uczy języka francuskiego od swojego przyjazdu do Warszawy ponad 20 lat temu. W 2003 r. założyła szkołę języka francuskiego L’atelier de français. Jest pasjonatką dydaktyki języków obcych, zwłaszcza podejścia zadaniowego. Studiowała we Francji prawo a w Polsce historię sztuki. Miłośniczka literatury i sztuki współczesnej.

Ewa Osiecka

Ewa Osiecka

Nauczyciel i lektor języka angielskiego. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe związane z ELT. Wieloletni pracownik Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (CODN) w Warszawie – współautor i koordynator ogólnopolskich programów doskonalenia nauczycieli języka angielskiego INSETT i YOUNG LEARNERS (obydwa projekty wyróżnione certyfikatem ELL), organizator szkoleń dla nauczycieli we współpracy z British Council i Ambasadą USA,  NKJO oraz ośrodkami akademickimi w kraju. Współautor pierwszej podstawy programowej dla języka angielskiego, b. recenzent MEN ds. podręczników  i  materiałów ELT, b. wykładowca metodyki nauczania jęz. angielskiego na kursach kwalifikacyjnych MSCDN w Warszawie.