Aktualności

II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji i Europejski Dzień Języków

18 września 2019 r. na PGE Narodowy w Warszawie odbył się II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji i Europejski Dzień Języków. Hasło kongresu brzmiało: „Mądrość – Kreatywność – Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości”.

Gościem specjalnym wydarzeń kongresowych był prof. Krzysztof Zanussi, który wygłosił wykład pt. „Prawda w czasach nieprawdy, wiara w czasach niewiary”. Zaraz po nim głos zabrał prof. Mieczysław Gajos, który w wykładzie pt. „O wzajemnych inspiracjach i fascynacjach na zajęciach z języka obcego” opowiedział, jak ewoluowała jego pasja do języka francuskiego, kim dla niego jest Edith Piaf i jakimi pragnieniami kierują się uczniowie w wyborze języka obcego. Profesor zachęcił do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy nauczyciel i uczeń to dwa odrębne pokolenia niemogące znaleźć wspólnego języka, czy też dwa wzajemnie inspirujące się światy? Na kongresie nie zabrakło gościa honorowego, był nim minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

W trakcie kongresu świętowaliśmy Europejski Dzień Języków (EDJ). Przygotowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji warsztaty w języku angielskim, francuskim, niemieckimi oraz polskim cieszyły się dużym zainteresowaniem i przyciągnęły ok. 350 uczestników. Prelegenci Europejskiego Dnia Języków wskazywali uczestnikom dalsze kierunki rozwoju edukacji obcojęzycznej w Polsce, mówili o potencjale dydaktycznym nauczycieli języków obcych, o roli nauczyciela w XXI wieku i wyzwaniach przed nim stojących. Zajmowali się także: wykorzystaniem wszechobecnych technologii informacyjnych w procesie dydaktycznym, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów, zagadnieniem równych szans w edukacji językowej, a także tym, jakie warunki pracy na lekcji będą uczniów motywować i wpływać na efektywność procesu uczenia się. Wspólnie zastanawiano się również m.in., jak można prowadzić lekcje, wykorzystując do tego telefony komórkowe; jak wykorzystać podejście kontrastywne w nauczaniu języka francuskiego oraz dlaczego tak trudno nauczać języka niemieckiego i jak to zmienić? Uczestnicy EDJ zabrali ze sobą wiele odpowiedzi na pytania, z którymi konfrontują się w codziennej pracy.

Warsztaty językowe EDJ prowadzili: Graham Carr, Stephen Davies, dr Marlena Deckert, Agnieszka Drummer, Monika Galbarczyk, dr Ewa Guz, dr hab. Anna Jaroszewska, Małgorzata Konopacka, dr hab. Joanna Nijakowska, dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek i dr Agnieszka Sochal.

Partnerem Europejskiego Dnia Języków było Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego.