Wniosek

Wnioski XIX edycji konkursu ELL należy składać tylko w formie elektronicznej poprzez serwis: https://online.frse.org.pl.

Każdy z uczestników konkursu powinien zainstalować na własnym komputerze przeglądarkę Firefox – OnLine FRSE, a następnie zarejestrować się w systemie. Na stronie https://online.frse.org.pl/pomoc/spis znajduje się szczegółowa instrukcja postępowania. W przypadku problemów z instalacją prosimy o kontakt z zespołem ELL.

Formularz wniosku zawiera trzy zakładki – część dotyczącą wnioskodawcy, projektu oraz załączników do projektu. Prosimy uważanie wypełnić wszystkie pola. Wnioski należy złożyć najpóźniej do 3.06. 2020 r.