Wniosek

Wnioski XVII edycji konkursu ELL należy składać tylko w formie elektronicznej poprzez serwis: https://online.frse.org.pl.

Każdy z uczestników konkursu powinien zainstalować na własnym komputerze przeglądarkę Firefox – OnLine FRSE, a następnie zarejestrować się w systemie. Na stronie https://online.frse.org.pl/pomoc/spis znajduje się szczegółowa instrukcja postępowania. W przypadku problemów z instalacją prosimy o kontakt z zespołem ELL.

Formularz wniosku zawiera trzy zakładki – część dotyczącą wnioskodawcy, projektu oraz załączników do projektu. Prosimy uważanie wypełnić wszystkie pola. Wnioski należy złożyć najpóźniej do 31.05. 2018 r.

Uwaga! Termin zgłaszania wniosków do konkursu został wydłużony do 10.06.2018 r.