UNI-CLILiG

Politechnika Poznańska, Centrum Języków i Komunikacji

Projekt UNI-CLILiG został zainicjowany przez Goethe-Institut i przeprowadzony na trzech kierunkach Politechniki Poznańskiej: automatyka i robotyka, logistyka oraz mechatronika. Celem projektu było wyposażenie studentów ww. wydziałów w wiedzę specjalistyczną przy jednoczesnej nauce języka niemieckiego.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!