The Incredible Life of Marcus Poncius Europaeus

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Projekt działań językowych związanych z łaciną to współcześnie rzadkość. The Incredible Life of Marcus Poncius Europaeus, realizowany w programie eTwinning, dotyczy właśnie łaciny (tzw. żywej) i cywilizacji antycznej oraz ich obecności we współczesnych językach europejskich i kulturze wielu krajów tej części świata.

Marcus, postać jak z czasów, gdy łacina była używana niemal w całej Europie, wędruje po dzisiejszym kontynencie. Jest to postać wymyślona przez uczestników projektu, którzy stworzyli jego życiorys, wygląd, charakter, a także jego podróże, pytania, kłopoty, zdziwienia, posługując się przy tym językiem angielskim i technologiami informacyjnymi. Współczesne (często najnowocześniejsze) narzędzia służyły poznawaniu dawnej kultury i jej wpływu na kształt dzisiejszej polszczyzny i angielszczyzny, na literaturę i kulturę Europy. Wszystko miało formę swoistej gry językowej z wieloma odsłonami.

Licealiści z klas drugich, poznający mowę Cycerona w ramach przedmiotu uzupełniającego, dowiedzieli się, że w wielu miejscach Europy łacina jest przedmiotem regularnie nauczanym w szkołach. Młodzi ludzie poznawali siebie nawzajem i swoje kraje, używając awatarów (Voki) i plakatów (Glogster), a także tworząc filmy i prezentacje, wymyślali biografię Marcusa, konstruowali logo projektu, uczyli się nawzajem podstawowych słów w różnych językach, tworzyli łacińskojęzyczną prognozę pogody, poznawali rolę Szlaku Bursztynowego w dawnej Europie – a wszystko to przy użyciu zaawansowanych technologicznie narzędzi informacyjnych. Zatem uczono się wspólnie po angielsku – w gronie uczniów z wielu krajów (Polska, Turcja, Francja, Grecja) – łaciny i kultury antycznej, a także doskonalono umiejętności informatyczne dzięki stałemu wykorzystywaniu technologii komunikacyjnych. W związku z tym zaobserwowano wzrost poziomu wiedzy na temat własnego języka wśród uczestników projektu, większą świadomość używania słownictwa i terminologii pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie. Zainteresowanie tzw. martwym językiem nie tylko dało mu „nowe życie”, ale nawet doprowadziło kilkoro uczniów do udziału we Wrocławskich Warsztatach Łaciny Żywej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!