Na boisku po angielsku – konwersatoryjny kurs języka angielskiego dla piłkarzy z wykorzystaniem technik autoprezentacji

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku

Projekt został przeznaczony dla uczniów drugiej klasy liceum ogólnokształcącego o profilu piłkarskim. Głównym celem programu jest poprawa umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
Młodzi ludzie uczęszczający do klas futbolowych wiążą swoją przyszłość z karierą sportową. Praca piłkarza związana jest z licznymi sytuacjami, w których język angielski jest niezbędny. Bariera językowa często stanowi problem, szczególnie na początku kariery. Uczniowie uczęszczający na kurs mają możliwość poprawy umiejętności praktycznego komunikowania się w języku angielskim w typowych sytuacjach z życia sportowca.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!