Mama, tata i ja. Edukacja językowo-kulturowa imigrantów: przedszkolaków i ich rodziców wyrównaniem szans edukacyjnych i wsparciem w procesie integracji

Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi

Założenia projektu zostały opracowane wspólnie przez pracowników naukowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW oraz zespół metodyków i dydaktyków języka polskiego jako obcego Fundacji Nauki Języków Obcych Linguae Mundi. Projekt powstał w wyniku doświadczeń pracy z imigrantami i w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne w dziedzinie języka polskiego jako obcego dzieci cudzoziemskich w wieku rzedszkolnym oraz ich rodziców.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!