English is cool with sports and music!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza szkoła” w Opolu oraz Niepubliczne Przedszkole - Akademia Twórczego Rozwoju i Zabawy “Minilatki” w Opolu.

Projekt realizowany w szkole podstawowej i przedszkolu przez nauczyciela języka angielskiego, zarazem sportowca i muzyka. Projekt jest odpowiedzią na niepokojący brak aktywności fizycznej dzieci zastępowanej coraz większą aktywnością w świecie wirtualnym. Dzięki wprowadzeniu elementów sportu do nauki języka angielskiego, projekt był stanowczym protestem przeciw brakowi ruchu i sportu. Projekt przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wzięła w nim udział grupa 100 dzieci o zróżnicowanej znajomości języka i sprawności fizycznej, w tym dzieci niepełnosprawne ruchowo i dzieci z zespołem Downa.

Zajęcia prowadzono metodą Total Physical Response z wykorzystaniem autorskiego programu Musical World with Frankie (Frankie – pluszowy zwierzak – aktywnie uczestniczył w zajęciach) opracowanego przez koordynatora projektu.

Dzięki sportowej i muzycznej formie zajęć, dzieci zdecydowanie szybciej przyswajały zupełnie nowe elementy języka obcego, z którymi przychodziło im się mierzyć na co dzień. Nauka języka angielskiego w takiej formie była wyjątkową przygodą dla dzieci, a tym samym zaspakajała ich ciekawość poznawczą.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!