Let’s sign

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie

Projekt ma na celu promowanie języka migowego oraz kultury Głuchych. W ramach działań projektowych przygotowywane zostały filmy edukacyjne, pomagające osobom słyszącym uczyć się Polskiego Języka Migowego (PJM). Ideą autorów było umożliwienie bezpłatnego dostępu do nauki tego języka jak największej liczbie osób.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!