Lepiej zapobiegać niż leczyć- sprawy nastolatków

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich w Siemianowicach Śląskich

„Lepiej zapobiegać niż leczyć- sprawy nastolatków” to projekt adresowany do uczniów w wieku 12- 16 lat, skupiający się na ich problemach i poruszający ważne dla nich kwestie. Jego realizacja podzielona jest na dwa lata. Początkowo zwraca uwagę na kwestie związane z uzależnieniem: od alkoholu, narkotyków, papierosów, telewizji, komputera i Internetu. W kolejnym roku tematyka dotyczyła będzie pierwszej miłości, absencji szkolnej, stresu, agresji i odżywiania.

Projekt zakłada wiele działań profilaktycznych, podejmowanych zarówno przez nauczycieli jak i uczniów: przygotowanie i rozpropagowanie ulotek profilaktycznych w dwóch językach, przeprowadzenie ankiet dotyczących uzależnień i zanalizowanie ich rezultatów, debata dotycząca wad i zalet technologii informacyjno- komunikacyjnej, czy przedstawienie dotyczące problemu narkomanii. Dodatkowo uczniowie przeprowadzili eksperyment polegający na niekorzystaniu przez tydzień z telewizji, komputera i Internetu.

Istotnym elementem przedsięwzięcia jest realizowanie programu we współpracy z partnerami zagranicznymi. Podczas „Tygodnia Comeniusa” promowano szkoły partnerskie, zorganizowano „Dzień Języków Obcych”, kiedy to zaprezentowano efekty projektu i przeprowadzono quiz wiedzy o krajach partnerskich, przygotowano gablotkę „Comenius Corner”, a podczas wizyt zagraniczni uczniowie mieszkali u swoich polskich rówieśników.

Zaangażowanie uczniów w prace projektowe sprawiło, że poczuli się potrzebni, dostrzeżeni i ważni. Natomiast wizyty międzynarodowe oraz komunikowanie się z zagranicznymi partnerami za pomocą poczty elektronicznej przyczyniło się nie tylko do rozwinięcia umiejętności językowych, ale również pozwoliło na lepsze poznanie innej kultury.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!