Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-Lieder-Wettbewerb

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Warszawa

Celem projektu jest propagowanie języka niemieckiego poprzez śpiew oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych dzieci i młodzieży, zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego bszaru językowego oraz kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów i kultury. Konkurs wpisuje się w działalność statutową oddziału warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, która polega na inicjowaniu działań na rzecz promocji nauczania i uczenia się języka niemieckiego.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!