Wielojęzyczna edukacja finansowa dla najmłodszych

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa „Tęczowy Ogród” oraz Dwujęzyczne Przedszkole „Tęczowy Ogród” w Warszawie

Wielostronny projekt partnerski Comenius zatytułowany Financial Education in Schools and Kindergartens/ Edukacja finansowa w szkołach i w przedszkolach powstał w wyniku współpracy placówek edukacyjnych z Anglii, Bułgarii, Estonii, Grecji, Irlandii Północnej, Polski, Portugalii, Turcji i Włoch. Projekt skierowany był do dzieci w wieku 4-12 lat. Miał na celu rozbudzenie świadomości finansowej wśród najmłodszych, ze szczególnym uwzględnieniem planowania wydatków, umiejętności oszczędzania oraz inwestowania.

Uczniowie poznali różne waluty, doskonalili umiejętności matematyczne poprzez dokonywanie przeliczeń walutowych, a także zapoznali się z historią pieniądza. Zdobyli podstawowe informacje na temat bankowości: przeanalizowali działanie bankomatu, karty płatniczej i kredytowej. Dzięki uczestnictwu w specjalnych zajęciach teatralnych dowiedzieli się, jak ważne w życiu każdego człowieka jest rozsądne gospodarowanie finansami. Dodatkowo dzieci udoskonaliły swoją znajomość języka angielskiego, a także poznały podstawowe zwroty dotyczące życia codziennego w innych językach. Językiem projektu był język angielski, ale duża część przygotowywanych przez partnerów materiałów była dwujęzyczna. Polska część projektu (Akademia Misia Złotóweczki, Od Grosika do Złotówki) była prowadzona w języku polskim.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!