Dziecko między kulturami świata – język angielski kluczem do każdych drzwi dla każdego przedszkolaka

Przedszkole Our Preschool we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP

Projekt Dziecko między kulturami świata to kompleksowa, zintegrowana i wewnętrznie spójna autorska koncepcja pracy przedszkola, aktywizująca środowisko lokalne oraz akademickie. Wykorzystywane metody nauczania języka obcego oparte są na zasadach psycholingwistyki. Dzieciom stwarzane są możliwości poznawania różnych odmian języka angielskiego, charakterystycznych dla różnych kultur. Język angielski jest środkiem, a nie celem do poznania świata i jego różnorodności, co dodatkowo motywuje dzieci do nauki, podobnie jak specyficzny, oddziałujący na wyobraźnię wielokulturowy wystrój wnętrz i kontakt z nauczycielami obcokrajowcami. Główną ideą projektu jest atrakcyjne, odpowiadające potrzebom współczesnego dziecka, prowadzenie nauki języka angielskiego w grupach profilowanych wg zainteresowań i predyspozycji dzieci, w ścisłym powiązaniu i korelacji z treściami realizowanymi przez nauczycieli wychowawców. Program realizowany jest w różnych grupach wiekowych, co umożliwia nauczanie poziome „dziecko-dziecko”, nie tylko „nauczyciel-dziecko”. Wprowadzone metody nauczania, techniki oraz elementy technologii informacyjnej są odpowiednio dobierane do procesu nauczania na etapie przedszkolnym.

Dzięki programowi dzieci osiągnęły poziom rozumienia żywego języka i jego różnorakich akcentów prezentowanych przez nauczycieli z różnych krajów. Obserwowany jest również wzrost poziomu czynnego komunikowania się dzieci poprzez zapamiętywanie całych struktur językowych i ich świadome używanie, adekwatne do sytuacji komunikacyjnych.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!