Języki dla dzieci z sąsiedztwa

Uczelnia Łazarskiego, Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego realizuje projekt społecznościowo-edukacyjny Języki dla dzieci z sąsiedztwa od 2000 r. w ramach swojej działalności na rzecz społeczności lokalnej mającej na celu integrację środowiska, wytworzenie przyjaznych więzi ze społecznością lokalną, aktywizację rodziców do wspólnych działań z Uczelnią oraz popularyzację idei wolontariatu wśród studentów.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!