Znamy już laureatów XII edycji konkursu ELL!

 

W dniu 21 czerwca poznaliśmy laureatów XII edycji konkursu ELL. Eksperci nagrodzili dziewięć projektów instytucjonalnych oraz przyznali piętnaście wyróżnień indywidualnych, a także jedną nagrodę honorową za całokształt działań w dziedzinie kształcenia językowego.

W tym roku jury wybierało spośród 86 projektów: 50 nadesłano w kategorii instytucjonalnej, 34 w kategorii indywidualnej dla nauczycieli a 2 w kategorii osób samodzielnie uczących się języków obcych. Prezentujemy poniżej listę projektów nagrodzonych certyfikatem ELL.

Kategoria instytucjonalna:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach za projekt „Living Maths – matematyka w europejskich językach”, koordynator: Iwona Przemyk.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stefanii Sempołowskiej w Lubinie za projekt „Szkoła tworzy muzykę, muzyka tworzy szkołę”, koordynator: Agnieszka Lemmer.

Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku za projekt „Lodówka”, koordynatorzy: Anna Rzepa, Barbara Cieślak.

Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu za projekt „mycuentos.com”, koordynator: Katarzyna Lewicka.

XI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19 we Wrocławiu za projekt „Ups & downs”, koordynator: Iwona Jodłowska.

Worldwide School Sp. z o.o. w Warszawie za projekt „Webinars 4 all – webinaria językowe”, koordynator: Anna Werner.

Medical Interpreter and School Karolina Kalisz w Piasecznie za projekt „A dog is not a toy”, koordynator: Karolina Kalisz.

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie za projekt „Sign Me English”, koordynator: Bartosz Wilimborek.

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku za projekt „Opracowanie podręcznika do nauki prawniczego języka angielskiego Legal English – niezbędnik przyszłego prawnika”, koordynatorzy: dr Halina Sierocka, dr Magdalena Perkowska.

Kategoria indywidualna dla nauczycieli:

Justyna Kukułka z Zespołu Szkół: Gimnazjum nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu za projekt „Healthy bodies & healthy minds” oraz „Bermuda Triangle”.

dr Elżbieta Gajek z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego za projekt „Interkulturowe QQanie polsko-chińskie”.

Bronisława Niespor z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu za projekt „Gry językowe”.

Dorota Starz z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Zagnańsku za projekt „Around the Little Red Riding Hood”.

Marta Barroso z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie za projekt „Learn to act; act to learn”.

Karolina Skoczylas z Gimnazjum Samorządowego im. Polskich Noblistów w Międzyborzu za projekt „Z językiem niemieckim do Europy”.

Jolanta Grzywnowicz z Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach za projekt „Two Highways of Life – Maths and English”.

Małgorzata Porębska z Gimnazjum Społecznego im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej za projekt „Dance Your Way Through English Culture (NIDA English Teaching)”.

Edyta Borowicz-Czuchryta z Publicznego Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Niedźwiadzie za projekt „My VILLAGE”.

Danuta Płaza-Trofimiuk z Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie za projekt „Poezja ponad granicami. Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski”.

Olga Wrońska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni za projekt „Beckett 2.0, pierwsze taśmy Krappa”.

Mirosława Dyka-Płonka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach za projekt „SAFETIQUETTE (Safe Ticket-Basic Tips for Young Internet Users)”.

dr Agnieszka Leńko-Szymańska z Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego za projekt „Korpusy w nauczaniu języków obcych – fakultet dla studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej w ramach programu kształcenia nauczycieli”.

Kategoria indywidualna dla osób uczących się:

Tomasz Węgrzyn z Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach za projekt „Freidel”.

Patrycja Czupryniak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach za projekt „New learning technology - new age. Strona do nauki języka angielskiego i nie tylko”.

Certyfikat ELL za całokształt działań w dziedzinie kształcenia językowego

Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk z XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi.

 

Wkrótce na stronie ELL opublikujemy szczegółowe informacje o nagrodzonych projektach.

-------

Fotografia: Manuel Da Ros 2007 CC BY-NC-ND