Kontakt

W razie pytań

Zespół European Language Label udziela wszelkich informacji związanych ze zgłaszaniem projektów do oceny konkursowej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Jednocześnie informujemy, że nie pośredniczymy w wypełnianiu wniosków, ani nie udostępniamy do wglądu przykładowych formularzy wniosków.

Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
tel.: 224-631-268 | email: label@frse.org.pl

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!