Wniosek

Wnioski XVI edycji konkursu ELL należy składać tylko w formie elektronicznej poprzez serwis: https://online.frse.org.pl.

Każdy z uczestników konkursu powinien zainstalować na własnym komputerze przeglądarkę Firefox – OnLine FRSE, a następnie zarejestrować się w systemie. Na stronie https://online.frse.org.pl/pomoc/spis znajduje się szczegółowa instrukcja postępowania. W przypadku problemów z instalacją prosimy o kontakt z zespołem ELL.

Formularz wniosku zawiera trzy zakładki – część dotyczącą wnioskodawcy, projektu oraz załączników do projektu. Prosimy uważanie wypełnić wszystkie pola. Wnioski należy złożyć najpóźniej do 20 czerwca 2017 r.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!